04/06/2020

6268 - கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில், வருவாய் கோட்டாட்சியரை விசாரணை செய்து, எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை, மாவட்ட ஆட்சியர், மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும், TNSIC, Case No. SA2712/B/2018, 09.03.2020, நன்றி ஐயா. எம். சிந்தா

https://drive.google.com/file/d/1-TxOjpYeVx2Dz5JUUxTRqVcN50JI1KvG/view?usp=sharing

1 comment: